EKUMENISK KÖRHELG

 

Program 20-21 Jan 2024

Förövning torsdag 18/1 i Birgittakyrkan
De som vill kan delta i en förövning i Birgittakyrkan kl. 18:45-20:30.
Ingen anmälan behövs.
Ta med vattenflaska och noter.

Lördag 20/1 - Birgittakyrkan
09:30 Körövning
12:30 Lunch i Birgittakyrkan
13:30 Körövning med paus
Även fika med smörgås innan konserten
17:45 Samling i kyrkan
18:00 KÖRKONSERT

Söndag 21/1 - Domkyrkan
09:30 - 10:30 Övning/uppsjungning
11:00 Ekumenisk festmässa
(Alla kyrkor i Kalmar)