EKUMENISK KÖRHELG

Pris

300 kr, vilket inkluderar noter, lunch och fika. För studerande är priset 250 kr. Du kommer att få en faktura på beloppet. Ange i anmälan att du är studerande. Ange också fakturaadress om det är en annan än din egen adress.

Noter

Noter kommer att skickas via en länk efter din anmälan. Du får själv skriva ut dem. Även ljudfiler kommer att finnas på nätet. Har du svårigheter att skriva ut, be din körledare om hjälp eller kontakta körkommittén.

Förövning

De som vill kan delta i en förövning i Västerportkyrkan. Ingen anmälan behövs. Ta med vattenflaska och noter.

Särskild kost - allergier

Anges i anmälan.

Stämma

Ange i anmälan vilken stämma du sjunger.

Sista anmälningsdag

Anmälans sista anmälningsdag är lördag 17 december 2023 inför 2024 års körhelg.

2024 samarbetar körhelgen med studieförbundet Sensus. Alla uppgifter behöver fyllas i, inklusive personnummer. Anmäl dig här >

GDPR

Under den ekumeniska körhelgen kan foton tas i syfte att marknadsföra arrangemanget samt läggas på webbsidan. Läs mer om dina rättigheter och hur Bilda behandlar dina personuppgifter här >. Här läser du mer om hur Sensus behandlar dina personuppgifter >.