EKUMENISK KÖRHELG

Anna Weister Andersson leder kören och Andreas W Andersson finns med som saxofonist. Utöver den musikaliska ledningen bidrar de med reflektioner kring tro och musik.

Anna Weister Andersson är kompositör, körinspiratör, sångerska och pianist. Under många år jobbade hon som lärare vid Glimåkra Folkhögskolas Gospellinje. 2010 tilldelades Anna Roland Utbult-stipendiet och 2011 släppte hon tillsammans med gruppen One In Christ albumet A Message of Love med egenskriven gospelmusik. Hennes sånger är sjungna och inspelade av körer runt om i Sverige, Europa och USA.

Andreas W Andersson är improvisationsmusiker, lärare, fredsaktivist och teolog. Han har spelat in ett flertal skivor. Den senaste, Eikon tillsammans med pianisten Ola Hedén består av egenkomponerad liturgisk instrumentalmusik. Andreas har undervisat på jazzprogrammen vid Malmö Musikhögskola och Skurups Folkhögskola. Han är aktiv i den ekumeniska organisationen Christian Peacemaker Teams.

Under åren 2014-2017 var Anna & Andreas del i den ekumeniska kommuniteten vid kurs- och retreatgården Scargill House i Norra Yorkshire, England. Andreas var där kaplan, med ansvar för undervisning, gudstjänstliv och själavård. Anna hade ansvar för musiken och var även med i städteamet. Livet i kommuniteten blev en ovärderlig tid för dem båda. Det gav nya perspektiv på vad det innebär att ”vara kyrka” och en vägvisare till värdet av mångfald, bland annat inom musiken.