EKUMENISK KÖRHELG

Peter Sandwall leder kören och Lars Mörlid finns med som solist.

Peter Sandwall och Lars Mörlid har varit förgrundsfigurer i kristen sång och musik sedan lång tid tillbaka. De har genom åren skrivit många sånger som också finns på olika skiv- och CD-inspelningar. I mitten på 70-talet skrev de gospelmusikalen Befriad för gospelkören Choralerna som f. ö. ledde utvecklingen av svart gospelmusik i Sverige och delar av Europa under 70- och 80-talet.

Efter åren med Choralerna har Lars och Peter fortsatt som duo. De har gjort många inspelningar, TV-framträdanden och turnerat i olika europeiska länder. Deras sånger finns översatta och tryckta på många språk. Allt detta har betytt mycket för utvecklingen av körverksamhet, såväl i stora delar av Europa som i vårt land.

Peter arbetar sedan många år som förstelektor i musik med NLA Högskolan i Oslo som bas. Han undervisar fortfarande bl. a. i kör, kördirigering, komposition, arrangering, piano, hymnologi och liturgi. Under senare år har han även bidragit till förnyelse av musiken i Den norska kyrkans mässordning. Unikt för en svensk att få ett sådant uppdrag. Peter reser mycket i Sverige och Norge som körledare och föreläsare. Lars, som är läkare, har också en klassisk, vokal skolning.

Samtidigt finns både hos Lars och Peter djupa rötter i svart gospelmusik som tydligt kommer till uttryck vid deras framträdanden. Med sången och musiken som redskap har de utvecklat sitt uppdrag både som förkunnare, undervisare men också som ledare av den gemensamma sången i gudstjänsten. Under alla år har de också haft en aktiv roll i sin lokala församling, Nässjö Missionskyrka.

Med är även den gamla sångarvännen Jan-Olof Johansson (biskop emeritus).