EKUMENISK KÖRHELG

Pris

2019 är priset 300 kr, vilket inkluderar lunch och fika. För studerande är priset 250 kr. Du kommer att få en faktura på beloppet. Ange i anmälan att du är studerande. Ange också fakturaadress om det är en annan än din egen adress.

Noter

Noter kommer att skickas via en länk efter din anmälan. Du får själv skriva ut dem. Även ljudfiler kommer att finnas på nätet. Har du svårigheter att skriva ut, be körledaren om hjälp eller kontakta körkommittén.

Förövning

De som vill kan delta i en förövning i Västerportkyrkan tisdag 8/1 kl. 19-21. Ingen anmälan behövs. Ta med vattenflaska och noter.

Särskild kost - allergier

Anges i anmälan.

Stämma

Ange i anmälan vilken stämma du sjunger.

Sista anmälningsdag

Anmälans sista anmälningsdag är fredag 14 december 2018 inför 2019 års körhelg.

2019 samarbetar körhelgen med studieförbundet Sensus. Alla uppgifter behöver fyllas i, inklusive personnummer.