EKUMENISK KÖRHELG

Många har genom åren upplevt den ekumeniska körhelgen som en höjdpunkt på året! Att komma tillsammans från många olika kyrkor har gett glädje och inspiration. Det har varit roligt att känna att vi är många som sjunger. Därför är vi glada att kunna hälsa alla som vill att vara med och sjunga igen den 20-21 januari 2018!

2018 ligger körhelgen lördag-söndag, med medverkan på en konsert på lördagskvällen samt på en stor ekumenisk gudstjänst på söndag förmiddag i Domkyrkan.

Körhelgen arrangeras av Ekumeniska Körkommittén, ett arbetsutskott till Kalmar Ekumeniska Råd som består av representanter från de olika församlingarna i Kalmar kommun.

 

Den ekumeniska körhelgen är en kulturverksamhet i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.

Körledare 2018

Peter Sandwall & Lars Mörlid

Läs mer..

Anmälan

För information och anmälan
Läs mer..