EKUMENISK KÖRHELG

Anna Weister Andersson leder kören och Andreas W Andersson finns med som saxofonist. Utöver den musikaliska ledningen bidrar de med reflektioner kring tro och musik.

Anna Weister Andersson är kompositör, körinspiratör, sångerska och pianist. Under många år jobbade hon som lärare vid Glimåkra Folkhögskolas Gospellinje. 2010 tilldelades Anna Roland Utbult-stipendiet och 2011 släppte hon tillsammans med gruppen One In Christ albumet A Message of Love med egenskriven gospelmusik. Hennes sånger är sjungna och inspelade av körer runt om i Sverige, Europa och USA.

Andreas W Andersson är improvisationsmusiker, lärare, fredsaktivist och teolog. Han har spelat in ett flertal skivor. Den senaste, Eikon tillsammans med pianisten Ola Hedén består av egenkomponerad liturgisk instrumentalmusik. Andreas har undervisat på jazzprogrammen vid Malmö Musikhögskola och Skurups Folkhögskola. Han är aktiv i den ekumeniska organisationen Christian Peacemaker Teams.

Under åren 2014-2017 var Anna & Andreas del i den ekumeniska kommuniteten vid kurs- och retreatgården Scargill House i Norra Yorkshire, England. Andreas var där kaplan, med ansvar för undervisning, gudstjänstliv och själavård. Anna hade ansvar för musiken och var även med i städteamet. Livet i kommuniteten blev en ovärderlig tid för dem båda. Det gav nya perspektiv på vad det innebär att ”vara kyrka” och en vägvisare till värdet av mångfald, bland annat inom musiken.

Peter Sandwall leder kören och Lars Mörlid finns med som solist.

Peter Sandwall och Lars Mörlid har varit förgrundsfigurer i kristen sång och musik sedan lång tid tillbaka. De har genom åren skrivit många sånger som också finns på olika skiv- och CD-inspelningar. I mitten på 70-talet skrev de gospelmusikalen Befriad för gospelkören Choralerna som f. ö. ledde utvecklingen av svart gospelmusik i Sverige och delar av Europa under 70- och 80-talet.

Efter åren med Choralerna har Lars och Peter fortsatt som duo. De har gjort många inspelningar, TV-framträdanden och turnerat i olika europeiska länder. Deras sånger finns översatta och tryckta på många språk. Allt detta har betytt mycket för utvecklingen av körverksamhet, såväl i stora delar av Europa som i vårt land.

Peter arbetar sedan många år som förstelektor i musik med NLA Högskolan i Oslo som bas. Han undervisar fortfarande bl. a. i kör, kördirigering, komposition, arrangering, piano, hymnologi och liturgi. Under senare år har han även bidragit till förnyelse av musiken i Den norska kyrkans mässordning. Unikt för en svensk att få ett sådant uppdrag. Peter reser mycket i Sverige och Norge som körledare och föreläsare. Lars, som är läkare, har också en klassisk, vokal skolning.

Samtidigt finns både hos Lars och Peter djupa rötter i svart gospelmusik som tydligt kommer till uttryck vid deras framträdanden. Med sången och musiken som redskap har de utvecklat sitt uppdrag både som förkunnare, undervisare men också som ledare av den gemensamma sången i gudstjänsten. Under alla år har de också haft en aktiv roll i sin lokala församling, Nässjö Missionskyrka.

Med är även den gamla sångarvännen Jan-Olof Johansson (biskop emeritus).