EKUMENISK KÖRHELG

Tack för att du gör en utvärdering!

Den ekumeniska körhelgen är en kulturverksamhet i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.